AIR COMPRESSOR MACHINE 75HP

Air compressor machine 75Hp

18.500 USD 18500 21.000


Air compressor 
machine 75Hp

(Máy nén khí 75Hp)

Dimension: L 1.160 x W 980 x H 1.290mm
80 x H 1.290mm
Power supply/ Nguồn điện cung cấp: 3 phase
Total power/ Tổng công suất: 75Hp 
Include:
- Pressurized tank 2.000 litre/ Bình chứa 2.000 lít: 1 pcs
- Air compressor machine 75Hp/ Máy nén khí 75Hp: 1 pcs
- Air dryer machine/ Máy sấy khí: 1 pcs
- Air filter machine/ Máy lọc khí: 1 pcs
Note: 
-  This price include Inverter (use Inverter to 
save electricity)./ Giá máy đã bao gồm Inverter  (Sử dụng Inverter để tiết kiệm điện).
- Just used for Cashew peeling machine and Color sorter machine and  Vacuum packing machine. / Sử dụng chung cho máy bóc vỏ lụa, máy bắn màu và máy đóng gói.

Product features Air compressor machine 75Hp
Some
Related products