BOILER 1.000KG

Boiler 1.000kg

19.000 USD 19000 21.400

Boiler 1.000kg
(Nồi hơi 1.000kg)

 

* Dimension: L 15.000 x W 6.000 x  H 3.000mm  
* Design pressure/ Áp suất thiết kế: 10kgf/cm2
* Working pressure/ Áp suất làm việc: 10kgf/cm2
* Test pressure/ Áp suất thử bền: 15kgf/cm2
* Productivity/ Năng suất: 1.000kg/h
* Efficiency/ Hiệu suất: 95%
* Fuel/ Nhiên liệu đốt nóng: Wood, coal/ nhiên liệu rắn, phế phẩm nông lâm nghiệp.
* The saturated steam temperature/ Nhiệt độ hơi bão hòa: 183℃.
* The feedwater temperature/ Nhiệt độ nước cấp: 30℃  

Product features Boiler 1.000kg
Some
Related products