VACUUM PACKING MACHINE LINE

Vacuum packing machine line

14.500 USD 14500 17.000

Vacuum 
packing 
machine line

(Dây chuyền máy đóng gói hút chân không)

'- Dimension: L 12.000 x W2.000 x H 2.000mm
- Power supply/ Nguồn điện cung cấp: 3phase – 380V
- Total power/ Tổng công suất: 10Hp
- Capacity/ Năng suất: 80 - 100 packs/h (Depending on the 
quick/slow operation of the standing machine 
technician) (Tùy thuộc vào thao tác nhanh/chậm của người công nhân đứng máy)
- Pressure/ Áp suất: 2 bar
Detail list/ Chi tiết gồm:
1. Hopper for feeding/ Phễu rung cấp liệu: 1 pcs
2. Step conveyor belt/ Băng tải cánh cấp liệu: 1 pcs
3. Sieving machine/ Máy sàng rung đóng gói: 1 pcs
4. Selecting and sorting conveyor belt + Light + Magnet for taking metal from kernel cashew/ Băng tải lựa + máng đèn + nam châm: 1 set
5. Dust aspirator 5HP fan by stainless steel/ Quạt hút inox 5Hp: 1 pcs
6. Weighing hopper + Electric weight meter/ Phễu cân + Cân định lượng: 1 pcs
7. Packing machine/ Máy đóng gói: 1 pcs
8. Roller table/ Bàn lăn: 1 pcs 
9. Vibrate table/ Bàn rung: 1 pcs
10. Vacuum pump/ Bơm hút chân không: 1 pcs
11. Packing mold 22.68kg/ Khuôn đóng gói 22.68kg: 
2 pcs
12. Frame for bags 22.68kg/ Khuôn tròng bao 22.68kg: 1 pcs

Product features Vacuum packing machine line
Some
Related products